Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na konferencję pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”. Uczestnicy spotkania poznają sposoby funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwojowymi. Honorowy patronat nad wydarzeniem, które odbędzie się 5 kwietnia w Kielcach objął marszałek Adam Jarubas.

Uczestnicy spotkania poszerzą wiedzę na temat pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także poznają sposoby funkcjonowania osób z zaburzeniami rozwojowymi. Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  (ul. Świętokrzyska 15, budynek G, Aula B1).

Program

godz. 11.30–12.00 Rejestracja uczestników.
godz. 12.00–12.15 Otwarcie konferencji – dyrektor ŚCDN Jacek Wołowiec.
godz. 12.15–13.00 „Autyzm – co to znaczy…” – Maciej Oksztulski, doktorant prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, Fundacja „Oswoić Świat”.
godz. 13.00–13.45 „Wielkie słowa w małych rączkach, czyli kiedy główka rozumie, ale buzia nie umie” – wprowadzanie i funkcjonalne używanie różnorodnych form alternatywnego komunikowania się z otoczeniem na przykładzie indywidualnego przypadku – Justyna Jóźwik-Moćko, mama Dominisi, terapeutka dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
godz. 13.45–14.30 Trening Umiejętności Społecznych – Kinga Skoczyńska, konsultant ŚCDN, terapeuta osób z zaburzeniami rozwojowymi.
godz. 14.30–14.45 Przerwa kawowa.
godz. 14.45–15.30 „Wsparcie dziecka z mutyzmem w szkole” – Emilia Wróblewska, psycholog.
godz. 15.30–16.15 „Zasady wspomagania ucznia w procesie lekcyjnym” – Maria Jamka, nauczyciel wspomagający SP nr 9.
godz. 16.15–17.00 „Dziecko z zespołem Aspergera z perspektywy nauczyciela, psychologa i rodzica” – dr Lidia Świeboda-Toborek.
godz. 17.00–17.15 Zakończenie konferencji.

Szczegółowe informacje ŚCDN