Konkurs Departamentu Kultury I Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Bożonarodzeniowa Ozdoba Choinkowa

Konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa”

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie skierowanym do dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie ozdoby świątecznej do zawieszenia na choinkę. Technika pracy oraz sposób wykonania dowolny. Oceniana będzie kreatywność, pomysł oraz estetyka wykonania.

Termin składania prac upływa 23 grudnia 2020 r. Każdy uczestnik, może przesłać lub dostarczyć osobiście tylko jedną pracę na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34A
25-502 Kielce
lub na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce.
Z dopiskiem: Konkurs – ozdoba choinkowa

Do pracy należy dołączyć następujące informacje:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • wiek dziecka,
  • imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka,
  • miejsce zamieszkania,
  • telefon oraz e-mail do opiekuna prawnego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://www.swietokrzyskie.pro/w zakładce Aktualności, oraz na fanpage na Facebook.
https://www.facebook.com/dep.KulturyiDziedzictwaNarodowegoKielce

Regulamin-konkursu-bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa