Konkurs na projekty w ramach Programu Środki Przejściowe 2005

Fundacja „Fundusz Współpracy” – Jednostka Finansująco-Kontraktująca ogłasza na terenie Polski konkurs na projekty w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”.