Konkurs plastyczny i wiedzy o życiu i działalności Wincentego Witosa

Konkurs plastyczny i wiedzy o życiu i działalności Wincentego Witosa

W 2018 roku obchodzimy 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Dwikozy  mogą wziąć udział w konkursie pt.  „Wincenty Witos i 100-lecie odzyskania niepodległości”. Finał przedsięwzięcia odbędzie się 27 maja  w Dwikozach podczas Gminnego Święta Ludowego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa Adam Jarubas.

Ideą konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i działalności Wincentego Witosa, postaci, która odegrała ważną rolę w dziejach naszej Ojczyzny, a także uczczenie Roku Niepodległości Polski.

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas IV-V szkół podstawowych gminy Dwikozy.
Natomiast konkurs wiedzy o życiu i działalności Wincentego Witosa skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz klas VI – VII szkół podstawowych z terenu gminy Dwikozy.

Konkurs prowadzony będzie w 3 etapach:
Etap szkolny– (10.05.2018) szkoły z terenu gminy
Etap gminny – (17.05.2018) Urząd Gminy Dwikozy
Finał – (27.05.2018) Gminne Święto Ludowe – stadion sportowy w Dwikozach

Przedsięwzięcie ma na celu zapoznanie uczniów z życiem i działalnością Wincentego Witosa, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębienie wiedzy o ruchu ludowym, o okolicznościach odzyskania przez Polskę Niepodległości, zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią Polski, doskonalenie umiejętności zdobywania informacji oraz ich wykorzystania w pracy badawczej, zachęcanie do prezentowania własnych umiejętności oraz twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.

Lokalizacja