Efs

Konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkursy dla Poddziałania 8.2.1, 9.2.3, 8.5.3, 8.5.3 OSI, 9.2.1OSI (miasta) i 9.2.1 OSI (wiejskie) i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ 2014-2020 (OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze)

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 RPOWŚ 2014-2020 (OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych – obszary wiejskie)

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.3 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.3 RPOWŚ 2014-2020