Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy Oferta Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS Kielce

Oferta

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:

Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
fax. tel:413445265

e-mail: sekretariat.est@sejmik.kielce.pl