Podział województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii

Sejmik województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XXIV/337/20 z dnia 7 września 2020 r. dokonał podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. Uchwała dostępna jest w BIP pod adresem.

 

Ponadto podział województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie zamieszczony został w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego pod adresem