Interreg. Unia Europejska

Konsultacje publiczne programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że od 12 maja do 2 czerwca br. trwają konsultacje społeczne programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Program realizowany będzie na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch.
Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są dostępne pod adresem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

Departamentem Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
pod adresem e-mailowym: liliana.krezolek@sejmik.kielce.pl