Marszałek Andrzej Bętkowski

Konsultujemy nowy unijny program regionalny

– Środki unijne są szansą dla całego regionu i każdego z jego mieszkańców – mówił marszałek Andrzej Bętkowski podczas inauguracyjnych konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, które odbyły się w czwartek, 30 września w auli Politechniki Świętokrzyskiej.

Spotkanie na Politechnice Świętokrzyskiej, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, pracodawców, związków zawodowych, a także reprezentanci środowisk naukowych, instytucji kultury i służby zdrowia, rozpoczęło cykl konsultacji społecznych nowego programu unijnego.

Fundusze unijne dla przedsiębiorczości i środowiska

Województwo świętokrzyskie w rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2021 -2027 otrzyma na realizację programu regionalnego 1 mld 403 mln euro.

– Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego będzie skoncentrowany przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycjach przyjaznych środowisku. Chcemy dzięki środkom unijnym wspierać proces budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stwarzać warunki umożliwiające współpracę przedsiębiorstw i nauki – mówił marszałek Andrzej Bętkowski prezentując założenia nowego programu regionalnego.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik przypomniała, że największe wyzwania, przed którymi stoi region świętokrzyski, to malejąca liczba ludności oraz starzejąca się populacja.

– Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego chcemy wspierać działania służące podniesieniu atrakcyjności rynku pracy, a co za tym idzie – zahamowaniu odpływu z naszego regionu młodych ludzi. Niezwykle istotne jest także wzmocnienie opieki nad osobami starszymi, podniesienie jakości edukacji na wszystkich etapach kształcenia oraz zapewnienie mieszkańcom naszego regionu profilaktyki i opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie – wyliczyła wicemarszałek Janik.

Fundusze blisko ludzi

W czwartkowym spotkaniu konsultacyjnym w formule zdalnej uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy nie tylko przedstawili założenia nowej unijnej perspektywy, ale i komplementowali władze samorządowe województwa świętokrzyskiego za sprawną realizację kończącego się właśnie regionalnego programu operacyjnego.
Lucie Zackova –dyrektor wydziału w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej zwróciła uwagę na najważniejsze wyzwania unijnej perspektywy na lata 2021 – 2027, którymi są: zielony ład, transformacja cyfrowa, niwelowanie różnic rozwojowych pomiędzy regionami oraz wspieranie partnerów lokalnych.

– Musimy zabiegać o to, by fundusze europejskie były jak najbliżej mieszkańców i odpowiadały na ich potrzeby – dodała Lucie Zackova.

Gelu Calacean –dyrektor wydziału w Dyrekcji Generalnej do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego skupił się na wyzwaniach stojących przed Europejskim Funduszem Społecznym, który służyć powinien zwiększeniu atrakcyjności regionu w zakresie zatrudnienia, równości płci, wspieraniu młodych ludzi, walce z ubóstwem oraz integracji z mieszkańcami krajów trzecich.

– Mam nadzieję, że stworzycie w regionie taki program regionalny, który zapewni wyjście z kryzysu, będzie wspierał zatrudnienie i podniesie standard życia mieszkańców – podsumował Gelu Calacean.

Fundusze szansą dla całego regionu

Gośćmi czwartkowego spotkania byli również – senator Krzysztof Słoń, Grzegorz Banaś – radny wojewódzki, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz prezydent Kielc – Bogdan Wenta.

-Cieszy mnie ta imponująca kwota, którą dysponować będzie region świętokrzyski w nowej perspektywie unijnej. Mam nadzieję, że dzięki temu wsparciu zaradzimy najpilniejszym potrzebom społecznym – mówił senator Krzysztof Słoń, podkreślając, że konieczne jest wzmocnienie Kielc jako stolicy regionu.

Grzegorz Banaś zwrócił uwagę na unijne środki, które zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości.

– To ponad 220 mln euro, które mają wspierać prace badawcze, rozwój przedsiębiorstw i innowacje. Komisja Europejska kładzie także duży nacisk na instrument zwrotne czyli pożyczki.

O tym jak w szczegółach będzie wyglądał program regionalny na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego mówili Jacek Sułek dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu oraz Aleksandra Marcinkowska dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
W ramach programu regionalnego zaplanowano siedem priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Konkurencyjna gospodarka, Region przyjazny dla środowiska, Mobilność miejska, Dostępne świętokrzyskie, Świętokrzyskie dla mieszkańców, Wspólnota i przestrzeń, Pomoc techniczna). Na projekty z tych obszarów zarezerwowano środki w wysokości ponad 1 mld euro.
Natomiast na priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego+ (Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców, Edukacja na wszystkich etapach życia, Usługi społeczne i zdrowotne, Aktywni na rynku pracy, Pomoc Techniczna) przeznaczono 352 mln euro.

Każdy ma głos

– Środki unijne są szansą dla całego regionu świętokrzyskiego i każdego z jego mieszkańców, bowiem ich głównym celem jest wzrost spójności społecznej i gospodarczej. Fundusze europejskie stanowią swoisty pomost pomiędzy wszystkimi grupami społecznymi, wiekowymi i zawodowymi, wspierając mieszkańców wsi i miast, zarówno tych młodych, dorosłych, jak i seniorów, a także pracowników, przedsiębiorców i osoby zagrożone wykluczeniem – podsumował marszałek Bętkowski.

Cykl konsultacji społecznych rozpoczętych na Politechnice Świętokrzyskiej potrwa do 8 listopada – w poniedziałek, 4 października z założeniami nowego programu regionalnego zapoznają się mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego, dzień później – starachowickiego. Jak podkreślił dyr. Sułek, konsultacjom społecznym towarzyszą prace nad ostatecznym kształtem Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego. Dokument ten określa kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego na lata 2021-2027, zawiera również listą projektów priorytetowych.

– Mam nadzieję, że kontrakt zostanie ostatecznie podpisany w październiku, natomiast w styczniu 2022 r. planujemy przedstawić nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego Komisji Europejskiej – poinformował Jacek Sułek.

 

Galeria zdjęć