Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Programowania Strategicznego i Analiz

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
tel.: 41 36 58 185, 41 36 58 187
e-mail: strategia2030@sejmik.kielce.pl