Marszałek Bogusławski W Ciemnym Garniturze śledzi Konwent Marszałków Na Monitorze.

Konwent marszałków

W formule hybrydowej spotkał się w Toruniu Konwent Marszałków Województw RP. W obradach uczestniczył wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

Konwent rozpoczął obecny gospodarz – marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki, który podsumował na wstępie największe osiągnięcia województwa, m.in. powstanie Politechniki Bydgoskiej i sprawne współdziałanie ze Stowarzyszeniem SALUTARIS, powołanym do szybkiego wsparcia mieszkańców gmin, dotkniętych klęskami żywiołowymi. W trakcie konwentu marszałkowie dyskutowali nad rozszerzeniem działalności stowarzyszenia na inne województwa.

Kolejnym punktem było wystąpienie Waldemara Budy, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który analizował stan przygotowania województw do wdrażania polityki spójności na lata 2021-2027. Programy partnerskie są obecnie na etapie przygotowań i negocjacji ze społecznościami lokalnymi. Marszałków najbardziej interesowała kwestia planowanych przez województwa inwestycji zdrowotnych – czy będą kontynuowane, i czy najpierw będą realizowane programy krajowe czy też regionalne.

Piotr Zygadło z Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, w związku z wątpliwościami co do ilości środków przeznaczonych na drogi w obszarach wiejskich, wyjaśnił, że Komisja Europejska nie narzuciła żadnych limitów co do finansowania infrastruktury kolejowej i budowy dróg. Christhoper Todd z KE  zaznaczył, że nadal brakuje Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aglomeracjach miejskich powyżej 10 tys. mieszkańców, co powoduje, że zbyt duża ilość ścieków wpada do Morza Bałtyckiego. Zapewnił też, że w interesie Polski jest zwiększenie środków na budowę i modernizację infrastruktury kolejowej, co wpisuje się w realizowanie zadań gospodarki niskoemisyjnej. Według niego polityka spójności ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, którzy muszą mieć wpływ na projektowanie, wdrażanie i monitorowanie programów partnerskich.

Gelu Calacean z KE analizował z kolei polską politykę zatrudnienia i rynek pracy. Według niego nadal są zbyt duże dysproporcje w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn, nie ma też ofert dla młodzieży. Większe wsparcie muszą otrzymać żłobki i wiejskie przedszkola. KE chce również, by w Polsce szkolono kadrę medyczną, która mogłaby realizować częściowe przejście z opieki szpitalnej do opieki domowej i ambulatoryjnej.

Jednym z punktów programu był również przegląd problematyki związanej z nowym trendem w Polsce – wzmożonej aktywności na polskich szlakach pątniczych – Camino de Santiago. Zwiększyła się liczba „caminowiczów” rozpoczynających średniowieczny szlak św. Jakuba – w Polsce, na rowerach. Stąd potrzeba m.in. rozbudowy infrastruktury noclegowej i turystycznej.

Udział w konwencie (w trybie online) wzięli również wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Posiedzenie marszałków zakończyło się wypracowaniem 2 wspólnych stanowisk – w sprawie projektu ustawy o jakości w opiece medycznej i bezpieczeństwie pacjenta oraz w sprawie rządowego wsparcia wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w związku z obowiązkiem finansowania wynagrodzeń lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim.

 

 

Galeria zdjęć