Gospodarka Strzałka

Korzystna koniunktura gospodarcza w regionie

Podsumowano lipcową koniunkturę gospodarczą województwa świętokrzyskiego. Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne i lepsze niż przed miesiącem opinie formułują jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa.

Raport opublikowany przez Urząd Statystyczny w Kielcach przedstawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa wynosi 30,9 natomiast w: przetwórstwie przemysłowym 24,1; budownictwie 12,4; handlu hurtowym 24,3 a detalicznym 4,7. Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z niedoborem wykwalifikowanych pracowników oraz kosztami zatrudnienia. W usługach natomiast związane są z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu oraz niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi.