Krewniacy Mikołaja

Krewniacy Mikołaja

W ramach akcji „Krewniacy Mikołaja”, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz Muzeum Narodowego w Kielcach honorowo oddali krew. Ten drogocenny dla życia dar już po raz kolejny otrzymają pacjenci przebywający na oddziałach szpitalnych naszego regionu.

Tak jak w latach ubiegłych, apel wolontariuszy oraz działającego w Urzędzie Marszałkowskim Klubu Honorowych Dawców Krwi  spotkał się z dużym odzewem. – Mikołajkowe zbiórki krwi organizujemy już od wielu lat. Cieszę się, że w tym szczególnym okresie znalazły się osoby, które chciały się podzielić tym cennym darem – mówił Leszek Wnętrzak koordynator akcji.