Podpisanie Listu Intencyjnego W Urzędzie Miasta I Gminy W Morawicy

Krok w kierunku utworzenia strefy inwestycyjnej w Obicach

List intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz zagospodarowania terenów w Obicach podpisali dziś marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, prezydent Kielc Bogdan Wenta, burmistrz Morawicy Marian Buras oraz burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik.

„Mając na względzie troskę o tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju województwa  świętokrzyskiego […] Biorąc pod uwagę, że jednym z elementów warunkujących wzrost gospodarczy jest kształtowanie korzystnych warunków do rozwoju inwestycji, w tym poprawa dostępności terenów pod nowe przedsięwzięcia […]  Dostrzegając wysoki potencjał inwestycyjny terenów położonych w granicach administracyjnych gmin Morawica i Chmielnik, przeznaczonych początkowo pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce”, sygnatariusze  listu intencyjnego zgodnie oświadczyli, że dołożą wszelkich starań, by w pełni zrealizować założenia uzgodnionej współpracy.

Pierwszym z przedsięwzięć będą starania o utworzenie strefy inwestycyjnej na nieruchomościach, stanowiących obecnie własność gminy Kielce, a położonych na terenie wsi Obice gm. Morawica oraz Grabowiec gm. Chmielnik, przeznaczonych początkowo pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Drugim z obszarów współpracy będą działania prowadzące do zamiany tych nieruchomości na działkę przy ul. gen. M. Langiewicza w Kielcach, będącą własnością Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Spotkaliśmy się tu jako przedstawiciele czterech samorządów i podpisaliśmy list intencyjny, dotyczący przyszłości nieruchomości, które były do tej pory szykowane pod budowę portu lotniczego. Chcemy teraz zmienić przeznaczenie tego bardzo istotnego na mapie gospodarczej naszego regionu terenu – mówił podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski. I jak podkreślał – List intencyjny zapoczątkowuje nasze działania, które z fazy ustaleń przechodzą do czynów. Powołujemy zespół, który ma zintensyfikować te prace i w efekcie kompleksowo uporządkować tereny wokół Obic, tak aby mogły służyć celom inwestycyjnym.

Galeria zdjęć