Laboratoria za 80 mln zł otwarte przy Politechnice zrewolucjonizują świętokrzyską gospodarkę!

Laboratoria za 80 mln zł otwarte przy Politechnice zrewolucjonizują świętokrzyską gospodarkę!

– Ten projekt jest ogromną szansą na rozwój regionu, bo warunkiem tego rozwoju jest dzisiaj współpraca nauki i biznesu – mówiła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik podczas otwarcia przy Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego CENWIS, wybudowanego dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020. Samorząd województwa, który zarządza Programem, reprezentował również wicemarszałek Marek Bogusławski, a uroczysta inauguracja działalności CENWIS odbyła się z udziałem środowiska naukowego i przedstawicieli współpracujących z nim instytucji, parlamentarzystów, władz miasta i województwa.


Celem projektu jest rozwój potencjału Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie działalności naukowo-badawczej w dziedzinach kluczowych dla przyszłości województwa, jak zrównoważony rozwój energetyczny, budownictwo zasobooszczędne, sektor metalowo-odlewniczy czy turystyka prozdrowotna.

Nowoczesne laboratoria CENWIS będą kompatybilne z laboratoriami kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, który w ciągu trzech lat powstanie w Kielcach, a w który to projekt Politechnika jest również zaangażowana.

– Będziemy mieć w Kielcach silne centrum naukowo-laboratoryjne, które stanie się stymulatorem rozwoju opartego na współpracy nauki i nowoczesnego przemysłu – podkreślał rektor Politechniki Świętokrzyskiej Wiesław Trąmpczyński.

– Prawie 67 milionów zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego to ogromne środki. Dzięki ich zaangażowaniu powstało 6 nowych laboratoriów, a 6 kolejnych będzie doposażonych – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski. – O znaczeniu tej inwestycji świadczy fakt, że to trzeci projekt w naszym województwie pod względem wartości dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – dodała wicemarszałek Renata Janik.

Nowy obiekt został poświęcony przez ks. biskupa ordynariusza diecezji kieleckiej Jana Piotrowskiego.