Łączą tradycję z nowoczesnością. Jubileusz Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy

Łączą tradycję z nowoczesnością. Jubileusz Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy

– Chcę dziś wszystkim podziękować za to, że ta placówka w zmieniających się realiach edukacyjnych, systemowych, opieki zdrowotnej, przetrwała trudny okres. Dziś doskonale odnajduje się na skomplikowanym rynku edukacyjnym, kształci znakomitych fachowców w branży, która jest bardzo przyszłościowa – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas do uczniów, absolwentów, byłych i obecnych pracowników Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy, która uroczyście obchodziła 50-lecie istnienia. W obchodach uczestniczyli również przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, świętokrzyski kurator oświaty i radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Małgorzata Muzoł, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z placówką.

W ciągu pół wieku placówka przeszła wiele przemian, dostosowując swoją ofertę do potrzeb rzeczywistości. Początkowo uczyły się tutaj pielęgniarki psychiatryczne. Dziś szkoła podlega samorządowi województwa świętokrzyskiego i kształci w nowych, bardzo potrzebnych zawodach jak technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, masażysta czy opiekun medyczny. W ciągu 50 lat szkołę ukończyło 3183 absolwentów. Pracują oni nie tylko w jednostkach medycznych w województwie świętokrzyskim, ale również w wielu miejscach w kraju i za granicą.

Na uroczystości przybyło kilkudziesięciu absolwentów oraz byli pracownicy szkoły, a wśród nich dwie byłe dyrektorki: Emilia Długosz i Teresa Szajowska. Szczególnymi gośćmi były Maria Horecka, żona dr Stanisława Horeckiego, inicjatora powstania szkoły, a także jego dwie córki.

Pierwsza część obchodów jubileuszowych odbyła się w siedzibie szkoły, po mszy świętej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy. – Chcę dziś podziękować, że pamiętacie Państwo o ludziach, którzy kiedyś tę szkołę tworzyli, bo szkoła to ludzie – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który wraz z życzeniami dla całej społeczności szkoły przekazał  na ręce dyrektor Renaty Antos herb województwa świętokrzyskiego wykonany przez artystę rzeźbiarza Arkadiusza Latosa. – To placówka nadal bardzo potrzebna. Problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa każą poszukiwać dobrze wykwalifikowanej kadry w tej przestrzeni ofert rynku pracy. Są perspektywy dla tej branży, chcemy rozwijać uzdrowisko w Busku-Zdroju, pojawiają się nowe projekty, stąd oferta kształcenia w tym zakresie jest bardzo istotna – dodał marszałek.

– Potrafiliście Państwo na tych ruchomych piaskach czasu odcisnąć trwały ślad. To jest zasługa was wszystkich, dlatego że jeżeli człowiek traktuje bardzo poważnie to, co robi, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, to muszą być widoczne efekty. Ważne, że wśród tych wszystkich przemian nie zgubiliście Państwo jednej podstawowej rzeczy: staliście się tradycyjnie nowocześni. Z jednej strony jest element pamięci o tych wszystkich, którzy tworzyli tę wspaniałą historię szkoły, ale też nie marnujecie okazji, jakie daje współczesny świat, potraficie odpowiadać na te wyzwania. Szkoła przeżywa dziś renesans, ma swoją własną formułę, ma wizję na przyszłość, za co bardzo dziękuję – zwrócił się do zebranych Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– Ucznia zawsze traktuje się u nas podmiotowo. Podkreślana jest atmosfera, szacunek do drugiego człowieka. To szkoła, w której także uczeń zagubiony, niepełnosprawny może znaleźć przychylnych nauczycieli, gdzie nie tylko zdobędzie zawód, ale również pomoc wychowawców. Jest to u nas tak naturalne, że nie potrzeba było szczególnych programów pomocy, aby w tej szkole szanować ludzi, niezależnie od ich stopnia zamożności, niepełnosprawności czy pochodzenia społecznego. Ciążą tutaj nad nami, może jakieś niezrozumiałe dla innych, misja i imperatyw moralny pomocy drugiemu człowiekowi, za co dziękuję obecnym i byłym pracownikom placówki. To wy, Państwo, tworzycie historię tej szkoły – podkreślała dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej Renata Antos. – Powszechne są opinie o naszych absolwentach, że to najwyższa półka. Potwierdzają to pracodawcy, potwierdza to udany nabór do szkoły, potwierdzają to rodzice, którzy przysyłają tu swoje dzieci, a także ci dorośli, którzy wracają do tej szkoły po drugi zawód. Postawiliśmy na jakość, w ostatnim roku egzamin zawodowy zdało prawie 100 procent naszych uczniów – dodała dyrektor placówki.  

– Dla mnie to, co jest najistotniejsze w tej placówce, to dostosowywanie nowych kierunków do autentycznych potrzeb, do wyzwań i oczekiwań rynku pracy. My w edukacji musimy być elastyczni, musimy reagować na to, co się dzieje i wszystko do tych potrzeb dostosowywać – dodała Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty.

Obchody jubileuszowe, które odbywały w przeddzień tradycyjnie obchodzonego co roku Święta Patrona Szkoły, Hanny Chrzanowskiej, były również uroczystym wydarzeniem dla uczniów klas pierwszych. Z rąk wicemarszałka Grzegorza Świercza oraz dyrektor Renaty Antos odebrali oni indeksy.

Na koniec tej części obchodów uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny pt. „W imię miłości człowieka”, oparty na tekstach m. in. Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty, Paula Coelho, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Haliny Poświatowskiej.

Podczas drugiej części obchodów, które odbyły się w Filharmonii Świętokrzyskiej, przedstawiciele samorządu województwa oraz dyrekcja szkoły złożyli specjalne podziękowania jednostki medycznym współpracującym z placówką w zakresie organizacji kształcenia praktycznego. To m. in.  Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

– Jako były nauczyciel mam ogromny szacunek do szkolnictwa zawodowego. Ten pion edukacji w pewnym momencie został mocno zaniedbany, ale cieszę się, że taki problem, z którym borykało się szkolnictwo zawodowe w ostatnich latach, nie dotknął Policealnej Szkoły w Morawicy. W piękny sposób łączy ona tradycję ze współczesnością – mówił  Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Działalność szkoły wpisuje się w jeden z ważnych priorytetów polityki samorządu województwa. Zmieniamy szpitale, ogromne pieniądze zostały włożone w rozwój infrastruktury, ale w tych nowoczesnych szpitalach, na nowoczesnym sprzęcie muszą pracować dobrze wykształceni ludzie – podkreślał wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Dzisiejszy jubileusz był ogromnym przeżyciem również dla absolwentów. Dla wielu z nich był to pierwszy powrót w szkolne mury od czasów ukończenia edukacji. – Podtrzymałam tradycję rodzinną, ponieważ moja mama, moje cztery ciocie i osiem sióstr ukończyło tę szkołę. Nie mogłam nie być dzisiaj na 50-leciu, czuję się dumna, że jestem absolwentką szkoły, która kształci na tak wysokim poziomie, identyfikuję się z nią. Jestem bardzo wzruszona – mówiła Agnieszka Skiba, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Ogólnego z 1998 roku. – Spotkałam tu fantastycznych ludzi, moich mentorów, potem starałam się na nich wzorować. Ta szkoła nauczyła mnie życia, nauczyła mnie kontaktów z ludźmi. To była nasza młodość, którą zawsze wspaniale wspominamy – podkreślała Teresa Podlewska-Martyniszyn, absolwentka pielęgniarstwa z 1968 roku, później również nauczyciel w Policealnej Szkole Medycznej.

Uroczystość była okazją do licznych gratulacji i życzeń dla społeczności szkolnej od instytucji współpracujących na co dzień z placówką.