Łagów odzyskał prawa miejskie. Mieszkańcy świętowali