Dziewczyna Siedzi W Wianku

Laureaci konkursu „Scena jest dla nas” wyłonieni

19 maja w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach odbył się finał I edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Teatralnego „Scena jest dla nas”. Honorowy patronat objęli: Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Konkurs, o tematyce: od kultury ludowej do walk narodowowyzwoleńczych – różnorodność problematyki w utworach romantycznych wieszczów narodowych, wpisał się w jubileusz obchodów dwusetnej rocznicy obchodów polskiego Romantyzmu. Odbył się w dwóch etapach i podzielony był na część literacką oraz artystyczną. Miał na celu kształcenie świadomości kulturowych młodego pokolenia, kultywowanie wartości i ideałów, kształtowanie myślenia twórczego oraz umiejętności publicznych wystąpień, rozwijanie zdolności teatralnych, a nade wszystko kształtowanie kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich uczniów.
Podczas pierwszego etapu uczestnicy pisali pracę argumentacyjną na temat: „Ten utwór romantyczny warto wystawić na scenie”. Uczniowie przedstawiali w niej propozycje i pomysły wystawienia konkretnego fragmentu utworu na scenie. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wraz z Organizatorem Konkursu wyłoniła uczniów, którzy wzięli udział w II etapie, będącym jednocześnie finałem I edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Teatralnego „Scena jest dla nas”.
Na scenie, przygotowanej w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach, o tytuł laureatów ubiegali się uczniowie klas siódmych i ósmych ze szkół z województwa świętokrzyskiego. Laureaci otrzymali dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej.
Uczestnicy wcielili się w role: Guślarza, ducha Złego Pana, Sowę z II części „Dziadów”, Alinę, okrutną Balladynę, zakochaną Goplanę czy Grabca z „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Uczniowie sięgnęli również po „Pana Tadeusza”, Ryfkę z ballady „Romantyczność” i adaptację ballady „Powrót taty”, przypominającą o wartości rodziny. Nie brakło również na scenie „Reduty Ordona” we współczesnej interpretacji, łączącej przeszłość z bieżącymi wydarzeniami historycznymi.
Wszyscy uczestnicy konkursu zadbali o najdrobniejsze szczegóły swojego występu – strój, charakteryzację, oprawę sceniczną, podkłady muzyczne, rekwizyty.
Komisji Konkursowej przewodniczyły: Inga Pamuła, przedstawicielka Portalu Informacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz Urszula Salwa, konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Spośród uczestników konkursu wyłoniono laureatów:

  • I miejsce – Jakub Wierzbicki, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy
  • II miejsce – Marcin Sołtys, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach
  • III miejsce – Lilianna Wilczyńska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy

Komisja przyznała również wyróżnienia dla: Barbary Skoczek, Amelii Marczak oraz Natalii Poklek.
Dla każdego uczestnika, oprócz dyplomów, dyrektorzy szkoły: Stanisław Janusiński i Urszula Furmańczyk ufundowali poczęstunek oraz upominki.

Galeria zdjęć