Wszyscy Uczestnicy Wręczenia Nagród Na Scenie W środku Wicemarszałek Renata Janik

Liderzy Ekonomii Społecznej 2022 wybrani

Podczas uroczystej Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Świętokrzyskiej uhonorowane zostały podmioty, samorządy i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Nagrodzono także dziennikarzy i ich prace o tematyce społecznej oraz dotyczącej działalności NGO w regionie. Zwycięzcom gratulowali: wicemarszałek Renata Janik, wiceminister spraw zagranicznych poseł Piotr Wawrzyk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski, a także dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Kubicka.

Liderzy ekonomii społecznej

Po raz 7., w ramach projektu pozakonkursowego Świętokrzyska Ekonomia Społeczna, przeprowadzony został konkurs pt. „Lider Ekonomii Społecznej ”, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Każdego roku wybierane i nagradzane są samorządy, firmy oraz podmioty ekonomii społecznej, które w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Wydarzenie dedykowane jest wszystkim tym, którzy na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego potrzeby.

– Staramy się doceniać, nagradzać i wyróżniać wszystkich tych, którzy pomagają i wspierają już istniejące i powstające nowe podmioty ekonomii społecznej – podkreśliła wicemarszałek województwa Renata Janik. – Doceniamy samorządy, które inicjują działania wspierające, wyróżniamy środowisko biznesu, które chętnie uruchamia posiadane środki finansowe na wspieranie i rozwój ekonomii społecznej. Ważne jest dla nas, by promować takie podejmowane starania, by upowszechniać wiedzę o ekonomii społecznej i dlatego właśnie wyróżniamy dziennikarzy, którzy piszą o wszystkich osiągnięciach m.in. spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej, fundacji, stowarzyszeń itp. Chcemy pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują – podkreśliła wicemarszałek.

– Mamy dziś podczas gali pełen przegląd aktywności społecznej województwa, od samorządów przez przedsiębiorstwa, organizacje, kluby seniora i inne, które w zakresie swojej działalności mają ważny, społeczny aspekt – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. –  Nowoczesna gospodarka, którą wspierają, stawia nie tylko na zysk i wynik bilansu, ale pomaga tym, którzy są wykluczeni społecznie, osamotnieni, potrzebujący pomocy.

W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”wpłynęło łącznie 31 aplikacji.

Oto laureaci konkursu “Lider Ekonomii Społecznej”:

 1. Kategoria I. Samorząd prospołeczny:
  1. do 20 tys. mieszkańców: gmina Łopuszno
  2. powyżej 20 tys. mieszkańców: Powiat Kielecki
 2. Kategoria II. Biznes prospołeczny:
  1. mikro i małe przedsiębiorstwa: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 
  2. średnie i duże przedsiębiorstwa: Probudex Kopalnia Kruszyw Łagów „V”
 3. Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej: Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki.

Nagroda Specjalna trafiła do gminy Bieliny.

Nagrody dla dziennikarzy promujących ideę ekonomii społecznej

Podczas Gali Ekonomii Społecznej rozstrzygnięty został także, organizowany po raz trzeci, konkurs kierowany do dziennikarzy, piszących w sposób przystępny o sprawach społecznych, ekonomii społecznej i lokalnych inicjatywach w tym obszarze. Jego celem jest wyróżnienie inicjatyw i działań, realizowanych w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, pogłębienie wiedzy mieszkańców regionu o ekonomii społecznej, jak również pobudzenie w środowisku dziennikarskim zainteresowania tym obszarem.

Laureaci konkursu:

 1. Pierwsze miejsce – Paulina Baran za artykuł pn. „Potrafią tworzyć cuda i podbijają serca ludzi” – artykuł opublikowany został w Echu Dnia i prezentuje plany otwarcia w Kielcach kawiarni prowadzonej przez osoby niepełnosprawne.
 2. Drugie miejsce – Marlena Wojnowska za audycję telewizyjną pn.:„Biznesowe Partnerstwo od Za(RA)Z”, audycja została wyemitowana w TVP3. Audycja przedstawia działalność Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki.
 3. Trzecie miejsce – Emilia Sitarska za audycje radiowe pn. „Bary Anielskie Jadło znowu otwarte”, przedstawiające opis działalności Fundacji Anielskie Skrzydła.