Ludzie i samorządy

W poniedziałek 11 czerwca odbędzie się ostatnie spotkanie kończące negocjacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podjęte decyzje będą miały wpływ na podnoszenie jakości świadczonych m.in. przez samorządy usług oraz unowocześnianie standardów pracy w urzędach.

W poniedziałek 11 czerwca odbędzie się ostatnie spotkanie kończące negocjacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podjęte decyzje będą miały wpływ na podnoszenie jakości świadczonych m.in. przez samorządy usług oraz unowocześnianie standardów pracy w urzędach. Oprócz przedstawicieli resortu rozwoju i Komisji Europejskiej w spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele przyszłych instytucji uczestniczących w realizacji programu (m.in. MPiPS, MEN, MNiSW oraz samorządów województw). Z punktu widzenia samorządów PO KL jest jednym z najważniejszych programów. To dzięki niemu możliwe będzie unowocześnianie standardów pracy w urzędach, podnoszenie jakości świadczonych przez samorządy usług, wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania kadrami, wreszcie podnoszenie wiedzy i umiejętności samych urzędników. Na realizację całego programu UE przeznaczyła ponad 9,7 mld Euro, z czego bezpośrednio na wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, w ramach działania 5.2 zarezerwowano 234,5 mln Euro. Pieniądze te mają pomóc m.in. w podnoszeniu kompetencji urzędników samorządowych, opracowywaniu standardów kompetencyjnych dla pracowników jst, rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności oraz wzmacnianie wśród nich postaw antykorupcyjnych. W ramach działania 5.2 wspierane będą także projekty poprawiające obsługę klienta w urzędzie i modernizację zarządzania, w tym tzw. system „one-stop-shop”, czyli system “jednego okienka”, w którym bez straty czasu będzie można załatwić każdą sprawę. Na wsparcie będą mogły liczyć projekty wdrażające systemy zarządzania jakością (ISO 9001:2000) oraz systemy oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędu, w tym zwłaszcza popularny i realizowany obecnie w większości ministerstw “Powszechny Model Samooceny – CAF. Sporo środków zostanie przeznaczonych na reformę i tworzenie tzw. budżetów zadaniowych, które w wyniku reformy finansów publicznych mają zastąpić dotychczasowe. UE chce sfinansować szkolenia skarbników oraz innych pracowników samorządowych, którzy będą uczestniczyć w ich przygotowywaniu i opracowywaniu.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl