Plkat Wystawy Dialog Warsztatu Z Cyfrą

Mała Forma Graficzna 13 x 18 „Dialog warsztatu z cyfrą”

W Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach – oddziale Muzeum Narodowego – trwają przygotowania do otwarcia wystawy pt. Mała Forma Graficzna 13 x 18 „Dialog warsztatu z cyfrą”. Wernisaż zaplanowano na 21 października br.

Projekt artystyczny Międzynarodowej Wystawy – Mała Forma Graficzna 13 x 18 „Dialog warsztatu z cyfrą” wiąże się z pytaniem o przyszłość miniatury graficznej. Jego pomysłodawca, Waldemar Kozub, szukając odpowiedzi, konfrontuje artystów, zapraszając do dialogu ich utwory graficzne tworzone w różnych technikach: warsztatowych, mieszanych, autorskich, cyfrowych. Projekt nie narzuca tematu wystawy, nie stawia wymagań warsztatowych. Jedynym ograniczeniem inwencji autorów jest format. Miniatura graficzna ma zmieścić się na ekranie ekspozycyjnym o wymiarach 13 x 18 cm.

Dotychczasowe edycje wystawy małej formy graficznej (w latach: 2013, 2014 i 2016) pokazywały nowe sposoby wychodzenia poza teren grafiki na inne dyscypliny: rysunek, malarstwo, fotografię. Nieustająco dokonujące się w grafice przeobrażenia i odkrycia szczególnie są zauważane w cyfrowych opracowaniach graficznych.

Intencją organizatorów wystawy jest pokazywanie piękna zminiaturyzowanej formy graficznej, wykonywanej przez wybitnych artystów-grafików, pedagogów sztuki związanych z uczelniami i kierunkami artystycznymi. Uczestnictwo w wystawie potwierdziło prawie 30 artystów pochodzących z Polski oraz z zagranicy – Włoch, Belgii, Chorwacji, Macedonii, Węgier, Estonii i Szwecji.

Wystawa w Kielcach dostępna będzie od 21 października do stycznia przyszłego roku.