Img 4610

Mała lekcja wiedzy o samorządzie

Młodzież i osoby dorosłe biorące udział w projekcie „Myśląc o Rodzinie” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wysłuchali lekcji o samorządzie pt. “Obywatelem być, to znaczy…”. Spotkanie odbyło się na zaproszenie dyrektor placówki, Anny Bielnej, która podkreślała, że wiedza z zakresu samorządności jest potrzebna, zwłaszcza młodym ludziom.

Spotkanie prowadził Marek Jarco, z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, który przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze aspekty działania samorządu. Opowiedział m.in. o tym jak wyglądają obrady sesji sejmiku województwa oraz na czym polega praca zarządu województwa. Zagadnienia teoretyczne uzupełniły praktyczne wskazówki i ciekawostkami związane z funkcjonowaniem urzędów. Słuchacze wcielili się również w rolę radnych sejmiku, głosując nad hipotetycznym projektem uchwały.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje projekt „Myśląc o Rodzinie” w partnerstwie z Fundacją „Przystanek Dziecko” oraz przy współpracy ośrodków pomocy społecznej z gmin: Łopuszno, Masłów i Górno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia odbywają się m.in.: warsztaty dla dzieci, konsultacje małżeńskie, integracyjne wyjazdy, szkolenia, specjalistyczne porady i korepetycje.

Galeria zdjęć

Lokalizacja