3

Maria Adamczyk po raz kolejny prezesem Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności

Maria Adamczyk została wybrana prezesem Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na kolejną 4-letnią kadencję. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków otrzymała największą ilość głosów. W podsumowaniu poprzedniej kadencji Maria Adamczyk, która już po raz piąty została wybrana prezesem, mówiła o dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim na czele z marszałkiem Adamem Jarubasem. – Dziękuję serdecznie marszałkowi, który naprawdę dba o bank żywności – powiedziała prezes. – Dziękuję w imieniu wszystkich pracowników, całego zarządu.

Dzięki dobrej współpracy z marszałkiem Adamem Jarubasem bank ma niezbędny sprzęt do swojej działalności. Otrzymał chłodnię, która służy do przewozu towarów schłodzonych. Niedawno trafił tutaj mercedes, który został wycofany ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Samochód służy do przewozu towarów krajowych o ładowności do 3,5 tony, owoców, warzyw, słodyczy. Oprócz unijnego towaru bank bowiem organizuje jeszcze krajowy. W ostatnim czasie trafiły tu duże ilości wody mineralnej z Uzdrowiska Busko-Zdrój. W najbliższym czasie bank, podobnie jak przed rokiem, otrzyma sporo czekolady.
W walnym zebraniu wzięło udział 28 członków na 30. Każda osoba, która w tajnym głosowaniu otrzymała najwięcej głosów, wchodziła do etapu drugiego. Maria Adamczyk otrzymała 23 głosy. W drugim etapie wybrane pięcioro osób jednogłośnie głosowało na Marię Adamczyk. Wybrano też dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
Ostatnia kadencja banku była bardzo pracowita. Odnowiono dachy na magazynach, zmieniono elewacje budynków, wymieniono wszystkie okna, wstawiono nowe bramy do magazynów. Trzy magazyny odnowiono i pomalowano na biało.  Zbudowano rampę. Bank nie zalegał z żadnymi płatnościami, wszystkie należności płacił w terminie.
Po wyborze na stanowisko prezesa Maria Adamczyk przedstawiła zadania, które będą realizowane w najbliższej kadencji 2018-2022. Za najważniejsze uznała wzorową dystrybucję kolejnego programu unijnego, prowadzenie monitoringu żywności, upowszechnianie informacji o celach banku, promowanie i zwiększanie jego rozpoznawalności wśród potencjalnych darczyńców indywidualnych i firm, współpracę z wolontariuszami, kontynuację współpracy z gminami.

Galeria zdjęć