35240233 644374632571933 6463847045139529728 O

Popularyzują informatykę i programowanie

W Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków” – edycja 2017 – 2018 oraz konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat”. Gośćmi wydarzenia były Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa i Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.


Głównym celem Projektu jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach naszego województwa. Tegoroczna edycja była kontynuacją ubiegłorocznego projektu rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania. Ze względu na wdrażane zmiany w nauczaniu informatyki adresatami byli nauczyciele, którzy chcieli podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem Projektu były szkoły, które włączając się w jego realizację, mogły aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze.

Przeprowadzono także konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat” dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach: dla uczniów klas I-III, którzy wykonywali w programie Scratch prezentację multimedialną na temat „Polska – moja ojczyzna” oraz uczniów klas IV-VII którzy wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. W konkursie udział wzięło 309 uczniów (58 z klas I-III oraz 251 z klas IV-VII).
Do finału zakwalifikowanych zostało po 10 uczniów z każdej kategorii. Zwycięzcy uhonorowani zostali nagrodami ufundowanymi zostały przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo upominki dla finalistów przygotowały również firmy Microsoft oraz MAC Edukacja.

Organizatorami wydarzenia są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Galeria zdjęć

Lokalizacja