Mariusz Pasek

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.