Marsz szlakiem Kadrówki dotarł do celu

Marsz szlakiem Kadrówki dotarł do celu

Około 500 uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego dotarło w poniedziałek, 12 sierpnia do Kielc. Powitała ich Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie II Rzeczypospolitej Ryszardzie Kaczorowskim, która sprawuje honorowy patronat nad marszem, a także przedstawiciele władz państwowych, wojskowych i samorządowych oraz mieszkańcy Kielc. W uroczystościach wziął udział Karol Fijałkowski, Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, który został uhonorowany Złotą Odznaką Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK Korpusu “Jodła”.