Marsz Życia i Nadziei

Marsz Życia i Nadziei

W sobotę odbył się XV Marsz Życia i Nadziei zorganizowany przez Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Uczestnicy marszu wyruszyli sprzed muszli koncertowej w Parku Miejskim i przeszli pod Kieleckie Centrum Kultury, gdzie odbywały się bezpłatne konsultacje i badania mammograficzne oraz  cytologiczne. Wydarzenie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz szybkiego przeciwdziałania chorobom nowotworowym. W marszu wzięli udział: marszałek Adam Jarubas, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka oraz Karol Fijałkowski pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.