zdjęcie

Marszałek Andrzej Bętkowski spotkał się z kombatantami

Przedstawiciele Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z okresu II wojny światowej spotkali się we wtorek, 4 grudnia 2018 r., z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim.


Świętokrzyskie Porozumienie Kombatantów i Osób Represjonowanych z okresu II wojny światowej to organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa. Podczas spotkania przedstawiciele środowisk kombatanckich złożyli Andrzejowi Bętkowskiemu gratulacje z powodu objęcia przez niego funkcji marszałka województwa oraz przybliżyli mu działalność i dotychczasowe osiągnięcia Porozumienia. Marszałek miał okazje poznać bliżej prezesów największych związków i organizacji kombatanckich z terenu województwa świętokrzyskiego oraz wysłuchać planów działań na najbliższe lata. Zarówno marszałek, jak i przedstawiciele Porozumienia zadeklarowali chęć dalszej owocnej współpracy dla dobra środowiska kombatantów i osób represjonowanych województwa świętokrzyskiego. Na zakończenie spotkania marszałek Bętkowski złożył wszystkim najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.

Lokalizacja