Z marszałkiem po powiecie sandomierskim

Z marszałkiem po powiecie sandomierskim

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas przebywał z wizytą w powiecie sandomierskim. Towarzyszył mu radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego, Marcin Piwnik, sekretarz starostwa Paweł Niedźwiedź.
– W ciągu ostatnich dziesięciu lat powiat sandomierski otrzymał około 300 mln zł środków unijnych – przypomniał marszałek Adam Jarubas podczas sesji Rady Gminy w Samborcu. – Dużą popularnością cieszyły się ostatnio projekty na rewitalizację miejscowości. Punktowaliśmy tereny poprzemysłowe, zdegradowane. Wystarczyło tylko na jedną trzecią złożonych wniosków. Będziemy przekonywać Komisję Europejską, by na rewitalizację przeznaczać większe środki.

 

32631967
Sesja Rady Gminy w Samborcu

Na wale przeciwpowodziowym
Marszałek Adam Jarubas spotkał się z samorządowcami gminy Samborzec. Powiedział, że w najbliższych latach będą realizowane w tym rejonie duże inwestycje przeciwpowodziowe. Wniosków zostało złożonych dość dużo. Marszałek podziękował wójtowi Witoldowi Surowcowi za dobrą współpracę, radnym – za zaangażowanie.
Radni zapraszali marszałka na imprezy strażackie, patriotyczne. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Piątek podziękował za udział w turnieju pożarniczym.
Na remontowanym wale w gminie Samborzec, przy moście w Złotej w kierunku Zawierzbia kierownik z firmy Energopol-Pol, Stanisław Zarobkiewicz wyjaśniał, na czym polegają w tym rejonie prace zabezpieczające wał. – Od ujścia Koprzywianki do Wisły to 1700-metrowy odcinek wałów – informował. – Obniżyło się zwierciadło wody. Będziemy się starać, by przyśpieszyć prace.

Droga królewska za miliony
Podczas spotkania w Dwikozach wójt Marek Łukaszek przedstawił Adamowi Jarubasowi zarys inwestycji, które powstaną dzięki środkom otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego. Będzie realizował 11 punktów, między innymi rewitalizację terenów po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach i byłych zakładach Igloopol, modernizację stadionu, gdzie powstanie nowa muszla koncertowa, powstaną pomieszczenia dla piłkarzy, gdzie do tej pory były to stare baraki. Na osiedlu mieszkaniowym wymieni instalacje grzewczą, wodno-kanalizacyjną, elewacje zewnętrzna. Urząd Marszałkowski przekazał 4,2 mln zł dofinansowania, całość prac wyniesie 5,9 mln zł.
Podczas wizyty w gminie Dwikozy marszałek zapoznał się z postępem prac przy budowie drogi wojewódzkiej wraz z chodnikami. Koszty inwestycji wynoszą około 5 mln zł. Na razie jest tu wykonywany jej pierwszy etap. – To droga ruchliwa, o gęstej zabudowie, o wielkiej tradycji, jeździli nią królowie do Lublina – mówił wójt Marek Łukaszek. – . Wypadki zdarzały się tu dość często, dlatego wymaga modernizacji.

Wśród kwiatów w trzynastu tunelach
W Urzędzie Miasta w Zawichoście marszałek Adam Jarubas rozmawiał z burmistrzem Andrzejem Wzorkiem, który przedstawił najpilniejsze potrzeby gminy. Niezbędny jest 450-metrowy odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej, który umożliwiłby przejście mieszkańcom do kościoła i poprawił bezpieczeństwo. Zwrócił uwagę, że ośrodek zdrowia stara się o windę dla osób starszych, niepełnosprawnych.
Marszałek Adam Jarubas przebywał też w gospodarstwie Wojciecha i Małgorzaty Chmielów w Kicharach Starych, gmina Dwikozy. – To wiodący gospodarze w uprawie kwiatów oraz sadownictwa – przedstawiał członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego, Marcin Piwnik. – Chylę czoła przed ich wielkim trudem. Uprawiają 13 tuneli, kwiaty rabatowe, głównie pelargonie, wiele innych odmian. To ich rodzinna tradycja od lat. Jesienią uprawiają chryzantemy. Dech zapiera, gdy widzimy przepiękne kwiaty wiszące, doniczkowe.
W siedzibie jednostki OSP w Łukawie, gmina Wilczyce, marszałek Adam Jarubas interesował się sprzętem, którym dysponują druhowie. Obiecał pomoc w zakupie samochodu. – Potrzebny jest nam samochód średni, bo najwięcej nim wyjeżdżamy – mówił prezes OSP, Paweł Skrok. – Gdyby trzy samorządy, wojewódzki, powiatowy, gminny, partycypowały w kosztach, moglibyśmy go nabyć. Potrzebujemy około 100 tys. zł, bo tyle kosztowałby używany samochód..
Jednostka w Łukawie istnieje od 1932, od 1995 r. należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie zrzesza 39 druhów, posiada na wyposażeniu dwa samochody, jeden lekki lublin rocznik 2000, drugi – dość już wiekowy samochód średni star 244.

W Kamienicy Oleśnickich w Sandomierzu marszałek Adam Jarubas spotkał się z kasztelanem Karolem Burym, który opowiadał o ciekawych eksponatach w posiadaniu jego stowarzyszenia i organizowanych imprezach, spotkaniach.

f9604
Spotkanie z Karolem Burym

 

Galeria zdjęć

Lokalizacja