3 kwietnia

W sprawie telewizji regionalnej


Marszałkowie województw przeciwni są lansowanemu przez Ministerstwo Gospodarki pomysłowi połączenia Polskiej Organizacji Turystycznej z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.>>> więcej

W sprawie telewizji regionalnej


Marszałkowie województw przeciwni są lansowanemu przez Ministerstwo Gospodarki pomysłowi połączenia Polskiej Organizacji Turystycznej z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Zgromadzeni na konwencie w Poznaniu marszałkowie województw stwierdzili w specjalnym oświadczeniu, że pomysł połączenia obu instytucji nie posiada merytorycznego ani ekonomicznego uzasadnienia.

– Cały czas są zakusy, by powiązać Polską Organizację Turystyczną z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Tymczasem próba ich połączenia jest nieporozumieniem – uważa członek Zarządu Województwa Marek Kwitek, który reprezentował Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podczas poznańskiego Konwentu Marszałków Województw RP.

„Doświadczenia państw, które podjęły próbę połączenia promocji turystyki i inwestycji, zlikwidowania krajowej organizacji turystycznej spowodowało poważny spadek zainteresowania turystyką w tych państwach i idący za tym spadek dochodów również w innych pokrewnych dziedzinach gospodarki” – czytamy w oświadczeniu. Według marszałków likwidacja Polskiej Organizacji Turystycznej może doprowadzić do zmarginalizowania gospodarki turystycznej w naszym kraju.

Zgromadzeni w Poznaniu marszałkowie wypowiedzieli się także w sprawie postępującej od kilku lat marginalizacji telewizji regionalnej. „Telewizja lokalna – podobnie jak inne lokalne media – przeżywają na świecie rozkwit. Są istotnym instrumentem budowy i rozwoju społeczeństwa  obywatelskiego” – czytamy w wydanym w Poznaniu oświadczeniu. Tymczasem, zdaniem marszałków województw, w Polsce od kilku lat następuje  proces odwrotny – marginalizowania roli telewizji regionalnej i ograniczania czasu antenowego przeznaczonego dla ośrodków lokalnych. Dlatego marszałkowie postulują umocnienie roli ośrodków regionalnych TVP i uznanie ich znaczenia „w  budowaniu Polski samorządnej i społeczeństwa obywatelskiego”.