4 kwietnia

Posiedzenia, spotkania, uroczystości

Marszałek Adam Jarubas  uczestniczy w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. >>> więcej

Marszałek Adam Jarubas uczestniczy  w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tematyce:

  • informacja z wydatkowania środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • plan wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przeznaczonych na poprawę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2007 roku,przedstawienie opinii zespołu roboczego w sprawie zgłoszonej do Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego propozycji zmian
    w przepisach ruchu drogowego oraz przyjęcie w tej sprawie stanowiska Rady.

Na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego FORESIGHT marszałek Adam Jarubas rozmawiał z profesorem Krzysztofem Grysą z Politechniki Świętokrzyskiej.

* * *


O problemie bezrobocia i zwiększeniu rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce rozmawiać dziś będzie wicemarszałek Zdzisław Wrzałka z przedstawicielami Brytyjsko – Polskiej Izby Handlowej oraz firmy A4E.
Podczas wizyty przedstawiona zostanie działalność A4E – międzynarodowej firmy  świadczącej usługi dla ludności, organizacji i rządu. Firma została założona z wizją „poprawy życia ludzkiego”. Jej przedstawiciele pracują z ludźmi bezrobotnymi, niepełnosprawnymi i żyjącymi poniżej minimum socjalnego.


* * *


W Muzeum przy ul. Orlej  w Kielcach zostanie otwarta dzisiaj wystawa kartek świątecznych „Wesołego Alleluja”. Wystawę będzie można zwiedzać do 20 maja.  Wystawa „Wesołego Alleluja” to wspaniała podróż w czasie. Prezentowane na niej jest ponad 150 kartek pocztowych o tematyce wielkanocnej, które wraz z życzeniami wysyłali nasi pradziadowe. Najstarsze pochodzą z początku ubiegłego wieku.
Na zaproszenie dyrektora Muzeum w otwarciu wystawy wezmą udział członek Zarządu Województwa Marek Kwitek oraz dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk.