Egzaminy na przewodników świętokrzyskich

Egzaminy na przewodników turystycznych województwa świętokrzyskiego przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Odbyły się one na wniosek PTTK Ostrowiec Świętokrzyski oraz Forum Przewodników Turystycznych przy PTTK w Krakowie w ramach poszerzenia uprawnień na województwo świętokrzyskie. Chęć uczestnictwa w egzaminie zgłosiło się 31 osób, a ostatecznie przystąpiły do niego  23 osoby.

Egzaminy na przewodników turystycznych województwa świętokrzyskiego przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Odbyły się one na wniosek PTTK Ostrowiec Świętokrzyski oraz Forum Przewodników Turystycznych przy PTTK w Krakowie w ramach poszerzenia uprawnień na województwo świętokrzyskie. Chęć uczestnictwa w egzaminie zgłosiło się 31 osób, a ostatecznie przystąpiły do niego  23 osoby.
Kompetencje w sprawie przeprowadzania takich egzaminów samorząd województwa przejął od administracji rządowej po 1 stycznia 2006 roku. Przewodników i pilotów wycieczek egzaminuje specjalnie powołana przez Marszałka komisja, składająca się wyłącznie z samych znanych, doświadczonych przewodników. Urzędnicy marszałkowscy pełnią jedynie funkcje sekretarzy; protokołują całość egzaminu i pilnują, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem i wymogami formalnymi.
Egzamin jest skomplikowany i trudny. Przed przystąpieniem do niego obowiązkowe jest odbycie kursu przewodnickiego. Dopiero po jego ukończeniu wiedzę kandydatów sprawdza Urząd Marszałkowski. Sam egzamin jest dwustopniowy; test ze znajomości regionu i rozmowa ustna z egzaminatorami-przewodnikami oraz sprawdzian praktyczny w terenie.
Spośród 23 osób, które przystąpiły do egzaminu, 21 przeszło przez niego pozytywnie i otrzymało uprawnienia przewodników świętokrzyskich.