Inwestycje drogowe w regionie

Ponad 70 milionów złotych przeznaczy w tym roku na inwestycje, modernizacje oraz bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – jednostka podległa Samorządowi Województwa.

Ponad 70 milionów złotych przeznaczy w tym roku na inwestycje, modernizacje oraz bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – jednostka podległa Samorządowi Województwa. Najważniejsze inwestycje to zakończenie przebudowy dróg Krajno Pierwsze – Górno, Wola Jachowa – Huta Nowa oraz Morawica – Pińczów. Modernizacja tej ostatniej trasy zakończy się w lipcu.

Zarząd Województwa przyjął Plan Rzeczowo – Finansowy dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2007. Planowane wydatki to:

 • 12 mln 70 tys. zł – na roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
 • 50 mln 307 tys. zł (w tym 21 mln 737 tys. zł w ramach prefinansowania inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych) – na zadania inwestycyjne,
 • 8 mln 360 tys. zł – na remonty dróg. 

Najważniejsze tegoroczne inwestycje na drogach wojewódzkich to modernizacja drogi nr 752 na odcinku Krajno Pierwsze – Górno o długości 6,3 km, drogi nr 753 na odcinku Wola Jachowa – Huta Nowa o długości 9,4 km oraz drogi nr 766 na odcinku Morawica –Pińczów o długości 23,8 km – informuje marszałek Adam Jarubas. – Pierwsze dwie inwestycje mają być zakończone w listopadzie tego roku, ostatnia już w lipcu. Wszystkie są współfinansowane ze środków unijnych –dodaje marszałek Jarubas.

Wśród drobniejszych inwestycji Świętokrzyski Zakład Dróg Wojewódzkich zakłada między innymi:

 • II etap budowy obwodnicy Małogoszczy,
 • przebudowę skrzyżowania drogi nr 762 z drogą powiatową i osiedlową w miejscowości Zgórsko pod Kielcami (skrzyżowanie do Nowin),
 • budowę odcinka drogi nr 973 w m. Zbludowice,
 • przebudowę ulicy klimontowskiej w miejscowości Iwaniska,
 • przebudowę drogi nr 768 i 783 w Skalbmierzu,
 • remont nawierzchni ulicy Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej a także budowę małego ronda w Staszowie, na skrzyżowaniu dróg nr 757 i 764 z drogą powiatową.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane zostaną remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników (naprawa kolein oraz zakup masy bitumicznej na zimno, na łączną powierzchnię 60 tys. metrów kwadratowych), a także utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli oznakowania poziomego i pionowego dróg. Plany obejmują wymianę 2,5 tysiąca znaków drogowych (na ten cel przeznaczonych jest 600 tysięcy złotych). Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich szykuje także dokumentację na inwestycje, które będą realizowane w ramach programów „Rozwój Polski Wschodniej” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym zakresie aktualnie w opracowaniu są dokumentacje techniczne dla:

 • drogi nr 751 odcinek Nowa Słupia – Ostrowiec Św. o długości 22,0 km
 • drogi nr 786 na odcinku Kielce – Łopuszno – Włoszczowa granica województwa,
 • drogi nr 755 odcinek Ostrowiec Św. – Ożarów (20,0 km)
 • drogi nr 765 Chmielnik – Staszów – Osiek (54 km)
 • drogi nr 762 Kielce – Chęciny
 • drogi nr 776 odcinek Busko Zdrój – Kazimierza Wielka, do granicy województwa.