Konferencja

W poniedziałek 23 kwietnia Urząd Marszałkowski będzie gospodarzem konferencji „Zarządzanie gospodarką odpadami w regionie”.

Godzina

 

Temat

Jednostka uczestnicząca/prowadząca

Miejsce spotkania

10.15 – 10.45

Spotkanie na temat zarządzania gospodarką odpadami – dyskusja

 

Zarząd Województwa, Ministerstwo Środowiska, przedstawiciele administracji publicznej szczebla wojewódzkiego (ŚUW, WIOŚ, WFOŚiGW, UMWŚ)

Sala nr 104

Rozpoczęcie konferencji, godz. 11.00

przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej województwa świętokrzyskiego, a także przedstawiciele 5 krajów UE – Szkocji, Anglii, Niemiec, Włoch, Holandii oraz Polska Akademia Nauk w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego DROWiŚ – wspólnie realizujący projekt pn. „Zarządzanie odpadami w Europie”

 

11.00 – 11.05

Otwarcie konferencji –  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas

11.05 – 11.25

Wystąpienie Członka Rady Ministrów – Przemysława Gosiewskiego

11.25 – 11.40

Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Władysława Z. Ortyla

11.40 – 11.50

Wystąpienie Członka Zarządu Województwa – Marka Gosa

11.50 – 12.05

Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Krzysztofa Zaręby

 

12.05 – 12.30

Gospodarka odpadami w świetle planów gospodarki odpadami

Anna Kierońska

Ministerstwo Środowiska

 

Sala „Okrąglak”

12.30 – 12.50

Projektowane rejony zagospodarowania odpadów komunalnych; założenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Urząd Marszałkowski – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

 

Sala „Okrąglak”

12.50 – 13.10

Innowacyjne metody rekultywacji składowisk odpadów

Martina Rapthel

Niemcy

 

Sala „Okrąglak”

Przerwa, godz. 13.10 – 13.25

13.25 – 14.05

Sposób realizacji wybranych zadań z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”

Magdalena Piotrak

Piotr Szymański

Ministerstwo Środowiska

 

Sala „Okrąglak”

14.05 – 14.20

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi

Paweł Sosnowski

Ministerstwo Środowiska

 

Sala „Okrąglak”

Zakończenie konferencji, godz. 14.30