Miliony na bazę sportową

7 milionów 364 tysiące złotych samorząd województwa świętokrzyskiego przeznaczy na budowę sal gimnastycznych, boisk sportowych i stadionów, w tym 2 miliony 341 tysiące złotych – na rozpoczynane budowy w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej na rok 2007 i lata następne w Województwie Świętokrzyskim”.

7 milionów 364 tysiące złotych samorząd województwa świętokrzyskiego przeznaczy na budowę sal gimnastycznych, boisk sportowych i stadionów, w tym 2 miliony 341 tysiące złotych – na rozpoczynane budowy w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej na rok 2007 i lata następne w Województwie Świętokrzyskim”.

Uchwałę w tej sprawie przyjął jednogłośnie Sejmik Województwa  Świętokrzyskiego. Wśród nowych inwestycji są trzy pełnowymiarowe sale gimnastyczne w Oksie, Dwikozach i w Sichowie Dużym, w gminie Rytwiany. W ostatnich latach w regionie powstało około 70 nowych sal gimnastycznych.  


      * * *


Stypendia sportowe dla  młodzieży


Stypendia dla młodych sportowców – amatorów reprezentujących województwo świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe ufunduje samorząd województwa. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Radni określili zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych w kategoriach młodzieżowych dla sportowców reprezentujących województwo świętokrzyskie i osiągających wysokie wyniki sportowe.
Pieniądze na tę formę wsparcia młodych sportowców – amatorów zostały zarezerwowane w  budżecie Samorządu Województwa. Fundusze te wystarczą na wsparcie 30 – 40 młodych sportowców – amatorów. Stypendia sportowe ( w wysokości od 300 złotych miesięcznie) dla najzdolniejszych zawodniczek i zawodników powinny korzystnie wpłynąć na ich dalszy rozwój sportowy. Zwłaszcza, że wielu tych zawodników często boryka się z kłopotami finansowymi, które ograniczają ich dostęp do odżywek, leków, sprzętu sportowego czy możliwości finansowania przejazdów na treningi.
Stypendia powinny przyczynić się do poprawy miejsca województwa w krajowej rywalizacji w sporcie młodzieżowym. Taka forma wyróżnień mogłaby też ograniczyć migrację młodych, utytułowanych sportowców poza region – obecnie często przenoszą się do innych województw, gdzie otrzymują pomoc materialną w postaci stypendiów.
Zdaniem Marka Kwitka, który z ramienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego rekomendował przyjęcie tej uchwały, środki ze stypendium mogłyby zostać przeznaczone na sprzęt, treningi czy przejazdy na zawody. Wiele klubów sportowych nie stać dziś na zabezpieczenie swoim zawodnikom tych potrzeb. Mamy nadzieję, że wsparcie stypendialne dla uzdolnionej młodzieży województwa świętokrzyskiego wpłynie na jej rozwój i poprawę wyników sportowych – dodał Marek Kwitek.