Absolutorium dla Zarządu

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przy jednym głosie wstrzymującym, udzielili absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2006 rok.

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przy jednym głosie wstrzymującym, udzielili absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2006 rok.

O podjęcie takiej uchwały wnioskowała Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok. Pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

Przedstawiciele obu instytucji opiniujących, pochlebnie komentowali prace Zarządu nad budżetem i podkreślali kierowanie się przez Zarząd w polityce finansowej zasadami rzetelności, celowości, legalności i oszczędności. Podczas dyskusji głos zabrał radny Leszek Bugaj, który podkreślał rozsądne gospodarowanie dostępnych środków, nadmieniając że postawa Zarządu jest godna pochwały. Samorząd województwa skończył 2006 rok z dochodami na poziomie 276 milionów złotych. Wydatki wynosiły ok. 256 milionów. Rok zamknął się 20 milionową nadwyżką budżetową. Absolutorium dla Zarządu województwa zostało ostatecznie przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym.