Z prac Departamentów

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dyrektor Departamentu Jacek Kowalczyk spotkał się z Ryszardem Łopianem, komandorem III Unijnego Maratonu Pieszego po Górach Świętokrzyskich. Rozmowa dotyczyła współpracy przy organizacji imprezy, której celem – oprócz promocji regionu i popularyzacji turystyki pieszej – jest uczczenie rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Na temat organizacji Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego i Konkursu na Potrawę Regionalną, planowanych na lipiec bieżącego roku, Jacek Kowalczyk rozmawiał z prezesami stowarzyszeń agroturystycznych z terenu województwa.