Spotkania, posiedzenia

W Jędrzejowie marszałek Adam Jarubas uczestniczył w posiedzeniu VI Sesji Rady Powiatu.
Inwestycji w obszarze Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczyła rozmowa Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Grzegorza Jankowskiego z marszałkiem Adamem Jarubasem.

Gościem marszałka był także Cezary Tkaczyk, wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. – Było to kolejne nasze spotkanie poświęcone możliwościom pozyskania gruntów dla parków regionalnych. Takie parki, czyli bardzo dobrze przygotowane dla inwestorów tereny powstają w całym kraju. Chcielibyśmy, aby także w naszym regionie udało się zrealizować taki projekt. Stanowiące własność samorządów, ok. 100 hektarowe tereny mogłyby wówczas liczyć na przywileje Specjalnej Strefy Ekonomicznej – powiedział wiceprezes Tkaczyk.
 
Projektu budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w 10 gminach z rejonu Gór Świętokrzyskich, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczyła rozmowa marszałka Adama Jarubasa z prezesem Związku Gmin Gór Świętokrzyskich Markiem Krakiem oraz przedstawicielami zainteresowanych gmin. 

W Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii odbyło się posiedzenie Członków Konsorpcjum dotyczące utworzenia Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. W spotkaniu wzięli udział marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Marcin Perz.


Modernizacji trasy Morawica – Pińczów dotyczyła rozmowa wicemarszałka Zdzisława Wrzałki z wójtem Kij Krzysztofem Słoniną.

W Jędrzejowie marszałek Adam Jarubas uczestniczył w posiedzeniu VI Sesji Rady Powiatu. W trakcie swojego wystąpienia marszałek nawiązał do zagadnień związanych z osiami priorytetowymi Regionalnego Programu Operacyjnego. Mówił o założeniach gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych przez samorząd powiatowy, infrastrukturze społecznej a co za tym idzie o inwestycjach w ochronie zdrowia. Ta ostatnia kwestia była najczęściej poruszana w  pytaniach od radnych. W większości dotyczyły one spraw infrastruktury szpitala powiatowego w Jędrzejowie, jego dalszej możliwości istnienia czy przyszłej reorganizacji.