Bronią terenu działania Sądu Okręgowego

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli oświadczenie w sprawie ograniczenia właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjęli oświadczenie w sprawie ograniczenia właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.

W oświadczeniu czytamy: „Sejmik Województwa Świętokrzyskiego stanowczo sprzeciwia się działaniom podejmowanym w celu ograniczenia właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach poprzez poddanie spraw z zakresu jurysdykcji Sądów Rejonowych w Sandomierzu, Staszowie i Opatowie Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu.” Zdaniem radnych sejmiku realizacja takiego zamiaru: „naruszy zasadę jednolitości ustroju sądów powszechnych, która wiąże właściwości sądów z granicami administracyjnymi gmin i województw, – spowoduje dezorganizację pracy sądów, prokuratury, policji aresztów śledczych, – stworzy negatywne skutki finansowe dla budżetu państwa. (…) Mając na uwadze powyższe fakty, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wnosi o zachowanie dotychczasowej właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.” Zgodnie z uchwałą sejmiku oświadczenie radnych przekazane zostanie Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, parlamentarzystom Ziemi Świętokrzyskiej oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu.