400 miast zdrowych dla serca

Bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego, wagi i wzrostu wśród dzieci w wieku 11 lat oraz pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczenie poziomu cholesterolu i cukru we krwi dla rodziców tych dzieci przewidziano w ramach Polskiego Projektu 400 Miast 2006-2008 (PP400M), największego w Europie programu prewencji zawałów serca i udarów mózgu. W województwie świętokrzyskim program realizowany będzie w 18 miastach.

Bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego, wagi i wzrostu wśród dzieci w wieku 11 lat oraz pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczenie poziomu cholesterolu i cukru we krwi dla rodziców tych dzieci przewidziano w ramach Polskiego Projektu 400 Miast 2006-2008 (PP400M), największego w Europie programu prewencji zawałów serca i udarów mózgu. W województwie świętokrzyskim program realizowany będzie w 18 miastach.
Polskiego Projektu 400 Miast 2006-2008 (PP400M) skierowany jest do mieszkańców wszystkich polskich miast, liczących nie więcej niż osiem tysięcy mieszkańców. Regionalna edycja Programu ruszy w najbliższą sobotę, a zapoczątkuje ją konferencja w Hotelu Kongresowym przy Alei Solidarności 34 w Kielcach (godz.10.00).
W miastach, które przystąpiły do projektu  od 7 do 18 maja odbędą się badania przesiewowe, tj. bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego, wagi i wzrostu wśród dzieci w wieku 11 lat. Natomiast od 21 maja do 8 czerwca badaniami (bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczenie poziomu cholesterolu i cukru we krwi) objęci zostaną rodzice tych dzieci. Każde przebadane dziecko przekaże swoim rodzicom zaproszenie na bezpłatne badanie ciśnienia tętniczego, cholesterolu oraz cukru. Pacjenci, u których wykryto zmiany chorobowe, a także osoby z grup wysokiego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu będą szkoleni w ramach specjalnego programu edukacyjnego, mającego motywować do regularnego przyjmowania leków, zmiany stylu życia, a także umiejętności efektywnej współpracy z lekarzem.
Interwencja antynikotynowa ma na celu zmniejszenie liczby palących osób, zwłaszcza wśród kobiet ciężarnych. W ramach tego modułu zostaną przeprowadzone badania przesiewowe dla kobiet w ciąży w celu wyodrębnienia kobiet narażonych na czynne i bierne palenie tytoniu. Kobiety te będą brały udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których położne omawiać będą z pacjentkami ryzyko związane z paleniem tytoniu w okresie ciąży.
Choroby serca i naczyń są głównym zagrożeniem zdrowia Polaków. Spowodowana nimi przedwczesna umieralność należy do najwyższych w Europie i stanowi przyczynę połowy wszystkich zgonów. Doświadczenia realizatorów projektu wskazują, iż standardowe programy profilaktyczne są nieskuteczne w dotarciu do grup największego ryzyka. PP400M przy wykorzystaniu marketingu społecznego znacznie zwiększa skuteczność prowadzonych działań, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko zgonów w tych grupach.
 Polski Projekt 400 Miast zakłada, że osoby przeszkolone w ramach Projektu będą w przyszłości tworzyć tzw. „Koalicje dla zdrowia”. Ich celem będzie dalsza edukacja mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz pozyskiwania funduszy na działalność prozdrowotną z pozabudżetowych źródeł. Podczas szkoleń, które odbędą się w Kielcach, przedstawione zostaną narzędzia do realizacji tych celów.
Polski Projekt 400 Miast jest realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego w Polsce – POLKARD 2006-2008.


WYKAZ  MIAST WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZAPROSZONYCH DO UDZIAŁU W POLSKIM PROJEKCIE 400 MIAST 2006-2008

1. BODZENTYN
2. CHĘCINY
3. CHMIELNIK
4. ĆMIELÓW
5. DALESZYCE
6. DZIAŁOSZYCE
7. KAZIMIERZA WIELKA
8. KOPRZYWNICA
9. KUNÓW
10. MAŁOGOSZCZ
11. OPATÓW
12. OSIEK
13. OŻARÓW