Muzeum Narodowe

Muzeum Narodowe w Kielcach
Plac Zamkowy 1
25-010 Kielce
tel. (041) 34 440 14
Fax: (0-41) 344-82-61
www.mnki.pl

Muzeum Narodowe w Kielcach