NOVATOR 2006

Na zaproszenie Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach wicemarszałek Zdzisław Wrzałka wziął udział w uroczystości wręczenia statuetek NOVATOR 2006.

Na zaproszenie Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach wicemarszałek Zdzisław Wrzałka wziął udział w uroczystości wręczenia statuetek NOVATOR 2006.

NOVATOR to nagroda dla przedsiębiorstw, instytucji i liderów rozwoju województwa świętokrzyskiego za ich działania innowacyjne, zainicjowana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Nagrodę NOVATORA odebrał m. in. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednostka podległa Samorządowi Województwa. Kapituła wysoko oceniła projekt pt. „Zastosowanie metody Emisji Akustycznej w ocenie stanu technicznego budowli inżynierskich w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach”, który został zakwalifikowany do dziedziny „Współpraca nauka – przemysł”. Przyznany przez grono autorytetów w dziedzinie gospodarki i nauki NOVATOR 2006 jest potwierdzeniem znakomitych osiągnięć w dbałości o wysoki standard usług i nowatorstwa w poczynaniach kierownictwa przedsiębiorstwa. Sytuuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wśród najlepszych instytucji i firm z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.