Powalczą o pieniądze z ministerstwa

Urząd Marszałkowski wytypował świetlice socjoterapeutyczne w Zagnańsku, Łagowie i Końskich jako trzy ośrodki z terenu województwa świętokrzyskiego do II edycji konkursu „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Urząd Marszałkowski wytypował świetlice socjoterapeutyczne w Zagnańsku, Łagowie i Końskich jako trzy ośrodki z terenu województwa świętokrzyskiego do II edycji konkursu „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
O ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu zdecyduje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dla wytypowanych projektów ze środków ministerstwa zostanie przyznany jednorazowy grant – w zależności od zajętego miejsca – w wysokości: 10 000 złotych,  7 000 złotych.  i 5 000 złotych.
Głównym celem konkursu jest wybór trzech wzorcowych świetlic  socjoterapeutycznych w każdym województwie, oferujących zajęcia programowe, mogące być wzorem dla innych realizatorów oraz będących miejscem pracy lub stażu dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych. 
Działalność świetlic socjoterapeutycznych to bardzo istotne ogniwo w systemowych poczynaniach profilaktycznych samorządu województwa świętokrzyskiego. Świetlice socjoterapeutyczne to bezpieczne miejsca, w których zagubione, bezradne dzieci nie mające pomysłów na spędzenie czasu wolnego będą mogły pod opieką specjalistycznej kadry poznać siebie, odkryć własne zainteresowania. Poprzez cele edukacyjne i rozwojowe programów socjoterapeutycznych, dzieci poznają zagadnienia, które pozwolą im sprawniej funkcjonować w społeczeństwie i radzić sobie z różnymi problemami. Programy terapeutyczne mają na celu korygowanie patologicznych wzorców zachowań dzieci oraz zmiany sposobu zachowań. Poprawa społecznego funkcjonowania poprzez nawiązywanie kontaktu z grupą rówieśniczą  i osobami dorosłymi uczy pełnienia ról: ucznia, kolegi, dziecka w rodzinie oraz  przeciwstawiania się patologicznym wzorcom zachowań.