Pracowite cztery lata

Świętokrzyskie prężnie się rozwija się, wykorzystując fundusze pomocowe z Unii Europejskiej – mówi marszałek województwa Adam Jarubas.

Świętokrzyskie prężnie się rozwija się, wykorzystując fundusze pomocowe z Unii Europejskiej – mówi marszałek województwa Adam Jarubas.
– Jak pan ocenia mijającą kadencję Samorządu Województwa? Czy udało się zrealizować cele, które postawił pan sobie cztery lata temu, obejmując funkcje Marszałka Województwa Świętokrzyskiego?
Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: – Głównym wyzwaniem tej kadencji było sprawne wdrożenie funduszy pomocowych, które zostały postawione do dyspozycji województwa na lata 2007-2013. W ramach tylko jednego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego region miał do dyspozycji prawie 726 mln euro .   Dodatkowo Świętokrzyskie otrzymało 317,5 mln euro z programu Kapitał Ludzki i 527 mln zł z  regionalnego komponentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Wykorzystując te pieniądze, p ostawiliśmy w pierwszej kolejności na rozwój zaniedbywanej przez lata infrastruktury technicznej. Ale także na inwestycje w sferze zdrowia i kultury.Za nami pracowite cztery lata. Z  czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to był owocny czas. Nie zmarnowaliśmy szansy, ją otrzymaliśmy w postaci funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.  Gospodarnie wydawaliśmy każdą budżetową złotówkę i każde  euro unijnej pomocy. Świadczą o tym duże inwestycje zrealizowane w regionie, choćby oddane do użytku nowoczesne oddziały kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, zmodernizowane Świętokrzyskie Centrum Onkologii, nowe obiekty sportowe, oświatowe czy placówki kultury – przykładem są tu Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie czy będące w trakcie budowy Międzynarodowe Centrum Kultur – siedziba dla Filharmonii Świętokrzyskiej.  Jest tego tak dużo, że trudno wyliczyć wszystko to, co w ciągu ostatnich czterech lat wydarzyło się w województwie świętokrzyskim. Region prężnie się rozwija, wykorzystując fundusze z Unii Europejskiej.
– Pierwsze umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły projektów związanych z dużymi inwestycjami w ochronie zdrowia i  drogowymi.  Takie były priorytety Zarządu?
– To były i są dziedziny, w których mieszkańcy oczekiwali konkretnych działań. Zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę drogową mieliśmy duże zaniedbania. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  na remonty i modernizacje dróg w regionie świętokrzyskim Zarząd Województwa rozdysponował w sumie 612 milionów złotych. Duże inwestycje drogowe także są już ( np. modernizacja drogi Chmielnik – Staszów), a kolejne będą realizowane z programu Rozwój Polski Wschodniej.  Ruszyła też bardzo długo oczekiwana rozbudowa lotniska w podkieleckim Masłowie. Wydłużenie pasa startowego umożliwi przyjmowanie samolotów przyjmujących na pokład do 20 pasażerów.
– Przejdźmy do ochrony zdrowia – Świętokrzyskie Centrum Onkologii, jako jedna z kilku placówek tego typu w kraju, wzbogaciło się w niezwykle nowoczesne urządzenia diagnostyczne – pozytonowy tomograf emisyjny …
– Tak zwany PET to urządzenie, które pozwala niezwykle precyzyjnie diagnozować wczesne stadia choroby nowotworowej. Zakup tego urządzenia dofinansowaliśmy z budżetu województwa kwotą 5 milionów złotych. Ale w świętokrzyskiej służbie zdrowia w ciągu ostatniej kadencji Samorządu Województwa działo się bardzo dużo – praktycznie w każdym szpitalu wojewódzkim przeprowadziliśmy potężne inwestycje. Wymienię choćby oddane w tym roku do użytku nowoczesne oddziały kardiochirurgii i neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Rozbudowany został blok operacyjny w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, z kolei w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze powstała duża stacja kolektorów słonecznych, a szpital otrzymał nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. Wszystkie te inwestycje doprowadziły do stworzenia w regionie dobrze wyposażonej  bazy ochrony zdrowia, dającą mieszkańcom województwa dostęp do najnowocześniejszych procedur medycznych i programów profilaktycznych.
– Unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymały także inwestycje realizowane w gminach i powiatach regionu. Na co unijne dotacje otrzymał powiat jędrzejowski?
– Generalnie d zieląc te fundusze, kierowaliśmy się zasadą, że każda gmina powinna otrzymać unijne dofinansowanie na przynajmniej jeden projekt. Aktywność samorządów w przygotowywaniu projektów była naprawdę godna pochwały, stąd liczba przedsięwzięć, które otrzymały dotacje z RPO, praktycznie w każdej gminie jest dużo większa.
Wśród dużych inwestycji, które otrzymały unijne dofinansowanie, a prowadzone były na terenie powiatu jędrzejowskiego, są zarówno kilometry przebudowanych dróg gminnych, nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, ale także infrastruktura sportowa. W samej stolicy powiatu, w Jędrzejowie, kosztem 6 milionów złotych wy budowany został nowoczesny kompleks boisk sportowych i urządzeń lekkoatletycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Młodzi ludzie – nie tylko z terenu miasta – mają tam do dyspozycji dwa boiska do siatkówki, boisko do koszykówki i piłki ręcznej, dwa korty tenisowe, rzutnię do rzutu kulą, skocznię do skoku w dal oraz bieżnię.
Z kolei w Sędziszowie powstał piękny i nowoczesny kompleks sportowo-edukacyjno-rehabilitacyjny. Usytuowany jest tuż przy miejscowej Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. W skład obiektu wchodzą: nowoczesna  kryta pływalnia, hala sportowa i boiska ze sztuczną trawą. Inwestycja pochłonęła 15 milionów złotych, z tego  ponad 7 milionów złotych na tę budowę, Sędziszów otrzymał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
– Drogi, sieci wodno- kanalizacyjne, obiekty sportowe… Na wszystko starczyło?
– Były także inwestycje oświatowe czy z zakresu kultury. Przykładem tej ostatniej jest choćby zakończona przebudowa Domu Kultury w Jędrzejowie. Przebudowa miała na celu powiększenie oferty kulturalnej, a tym samym wzrost atrakcyjności miasta Jędrzejowa jako swoistego centrum rozwoju lokalnego. W lipcu 2009 roku popisaliśmy z władzami Jędrzejowa preumowę na finansowanie tej inwestycji. Szacunkowa wartość projektu wynosiła 10,5 mln zł,  w tym dofinansowanie zaplanowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego opiewało na prawie 6 mln zł. W maju tego roku Gmina Jędrzejów podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. na roboty budowlane. Zakres prac była bardzo duży – obejmował m.in. wyburzenie tarasów, termomodernizację budynku, rozbudowę kawiarni, wykonanie sali tanecznej z zapleczem w przyziemiu, przebudowę sali kinowej, budowę muszli koncertowej i blisko 100 miejsc parkingowych. Efekt jest naprawdę godny podziwu – powstał obiekt, który może być wizytówką miasta.
– Dużo jeszcze zostało pieniędzy do rozdzielenia w Regionalnym Programie Operacyjnym?
– Kończymy nabór projektów w ramach RPO. Ogłoszone zostały już ostatnie konkursy. Samorządy i instytucje, które otrzymały od nas dofinansowanie są teraz na etapie przygotowywania lub realizacji tych inwestycji, na które zostały podpisane umowy wstępne lub już właściwe umowy finansowe .  I dzięki temu, że realizacja ta przebiega tak dobrze, województwo świętokrzyskie zdało egzamin z wykorzystania funduszy unijnych, plasując się w krajowej czołówce regionów, które otrzymają dodatkowe pieniądze z Krajowej Rezerwy Wykonania! Do podziału jest 512 milionów euro. Świętokrzyskie jest obecnie na piątym miejscu w kraju spośród województw, które najlepiej wydatkują pieniądze z regionalnych programów operacyjnych i do Komisji Europejskiej złożyły wnioski o refundację co najmniej 20 procent przyznanych im kwot w ramach RPO. Po Nowym Roku będziemy wiedzieli, jaka kwota z Krajowej Rezerwy Wykonania przypadnie dla naszego województwa. I jakie inwestycje w regionie będziemy mogli dodatkowo sfinansować.
– Dziękuję za rozmowę.
Iwona Sinkiewicz