Rok ważnych inwestycji

Rok ważnych inwestycji

Rozmowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem

 – Panie marszałku, jaki był 2013 rok dla Świętokrzyskiego?

Adam Jarubas: – Można powiedzieć, że stał pod znakiem ważnych inwestycji drogowych – zakończyliśmy modernizację trasy Chmielnik – Staszów wraz z budową obwodnicy Kurozwęk, drogi wojewódzkiej Busko Zdrój – Kazimierza Wielka – granica z województwem małopolskim, wybudowaliśmy także obwodnice  Końskich i Rakowa oraz zmodernizowaliśmy drogę wojewódzką biegnąca przez Ćmielów. Mocno zaawansowana jest budowa mostu na Wiśle w Połańcu, a z władzami województwa małopolskiego podpisaliśmy porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle w Nowym Korczynie, co otworzy komunikacyjnie nasze województwo na południe, w stronę Słowacji.

Myślę, że mieszkańcy regionu mają powód do satysfakcji, bo mogą jeździć po gruntownie zmodernizowanych drogach wojewódzkich, a to przecież jeszcze nie koniec, bo następne inwestycje komunikacyjne są w trakcie realizacji.     

– Właśnie mija rok od przejęcia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego uzdrowiska Busko – Zdrój. Komunalizacja była właściwym krokiem? 

– Zdecydowanie tak, a potwierdzają to wskaźniki ekonomiczne. Uzdrowisko prężnie się rozwija – powstają nowe obiekty, a te starsze są modernizowane, zdecydowanie poprawił się wynik finansowy uzdrowiska, a plany rozwoju są imponujące, zarówno te dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego, jak i produkcji wody mineralnej „Buskowianka”, która już w tym roku trafić ma do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te wyniki naprawdę bardzo cieszą, ponieważ chcemy, by w perspektywie najbliższych kilku – kilkunastu lat turystyka uzdrowiskowa stała się znakiem rozpoznawczym naszego województwa, jedną z naszych gospodarczych specjalizacji, które określiliśmy w przyjętej niedawno Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

– A skoro mowa o strategii rozwoju, na jakie fundusze z Unii Europejskiej może liczyć województwo świętokrzyskie w  latach 2014 – 2020?

– Na nowy okres unijnej pomocy Świętokrzyskie otrzymać ma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1 miliard 370 milionów euro, czyli więcej niż mieliśmy do dyspozycji niż w latach 2007 – 2013. Musimy je tak zagospodarować, by jak najlepiej „przełożyły się”  na wzmocnienie gospodarcze i rozwój infrastrukturalny województwa. Ok. 75 procent z całej puli 1 miliarda 370 milionów euro przeznaczone jest na przedsięwzięcia inwestycyjne, natomiast pozostała część na tzw. projekty miękkie, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in.  w zakresie edukacji, podnoszenia kwalifikacji czy walki z wykluczeniem społecznym.

 – Na jakim etapie są przygotowania do „uruchomienia” tych nowych pieniędzy z UE? 

– Mamy już gotowy projekt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ten pod koniec ubiegłego roku został poddany konsultacjom społecznym we wszystkich powiatach województwa.  Zebraliśmy ok. 800 różnego typu uwag, które zostały przeanalizowane. Część z nich z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w programie. Generalnie, o ile w RPO na lata 2007 – 2013 byliśmy nastawieni na nadrabianie zaległości infrastrukturalnych w regionie, to w nowym okresie nastąpi przesunięcie tego punktu ciężkości na kwestie gospodarcze, rozwój technologiczny i powiązanie nauki z biznesem.

Chcemy, aby w kolejnych latach województwo świętokrzyskie efektywnie wykorzystywało swoje potencjały rozwojowe i w tym zakresie stawiamy na postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska oraz budowę kapitału społecznego. To są nasze najważniejsze cele na lata 2014 – 2020.  Będziemy je realizować poprzez umiejętne wykorzystanie  zasobów naturalnych ,  zarówno jeśli chodzi np. o odnawialne źródła energii, ale także rolnictwo ekologiczne, ale również  wzmocnienie miast województwa, które uznajemy za obszary, gdzie koncentrują się czynniki sprzyjające rozwojowi społeczno –gospodarczemu. Mocno także stawiamy na wzmocnienie kapitału ludzkiego: chcemy, aby Świętokrzyskie było postrzegane jako region ludzi wykształconych, aktywnych  i mobilnych.

Dziękuję za rozmowę.

Iwona Sinkiewicz – Potaczała