Ruszają negocjacje

Dziś w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nastąpiło oficjalne otwarcie negocjacji Unii Europejskiej ze stroną polską w sprawie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz programów regionalnych.

Dziś w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nastąpiło oficjalne otwarcie negocjacji Unii Europejskiej ze stroną polską w sprawie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz programów regionalnych. W ministerstwie spotkali się przedstawiciele województw, ministerstwa oraz Komisji Europejskiej. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Marcin Perz, członek Zarządu Województwa.

Jutro do Urzędu Marszałkowskiego przyjedzie trzech negocjatorów z Komisji Europejskiej oraz dwóch przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, by z zarządem województwa rozpocząć oficjalne negocjacje w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W rozmowach tych Samorząd Województwa reprezentować będą marszałek województwa oraz czteroosobowa komisja negocjacyjna.