Ruszyły negocjacje

W Urzędzie Marszałkowskim rozpoczęły się negocjacje między Komisją Europejską a Samorządem Województwa w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W Urzędzie Marszałkowskim rozpoczęły się negocjacje między Komisją Europejską a Samorządem Województwa w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Nasz region jest pierwszym w kraju, w którym ruszyły oficjalne rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej. W rozmowach Komisję Europejską reprezentują Manfred Beschel, Witold Willak, Jaroslav Straka z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Natomiast Samorząd Województwa – marszałek województwa Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Marcin Perz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Jadwiga Głowienka, dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Marek Szczepanik, kierownik Oddziału Zarządzania RPO Aleksandra Woźniak. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego reprezentują wiceminister Władysław Ortyl, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Agnieszka Kapciak. W rozmowach bierze udział także wojewoda Grzegorz Banaś.