Spotkania

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, wójt Morawicy Marian Buras oraz burmistrz Chmielnika Jarosław Zatorski rozmawiali dzisiaj na temat zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których jest planowana budowa Lotniska Kielce.

Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, wójt Morawicy Marian Buras oraz burmistrz Chmielnika Jarosław Zatorski rozmawiali dzisiaj na temat zagospodarowania przestrzennego gmin, na terenie których jest planowana budowa Lotniska Kielce.


* * *


Współpracy Samorządu Województwa z Akademią Świętokrzyską dotyczyło spotkanie Marcina Perza, członka Zarządu Województwa z prof. Jerzym Szczepańskim.

Marcin Perz  spotkał się także z Renatą Wichą, komendantem OHP Kielce. Tematem rozmowy był projekt utworzenia przez Ochotnicze Hufce Pracy wspólnie z gminą Kielce Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pieniądze na ten cel OHP chce pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W sprawie inwestycji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i sytuacji strajkowej Marcin Perz  rozmawiał ze Stanisławem Góździem, dyrektorem Centrum.


* * *


W Urzędzie Gminy w Opatowcu Marek Gos, członek Zarządu Województwa uczestniczył w spotkaniu poświęconym sprawom związanym z ochroną środowiska i rozwojem rolnictwa w aspekcie upraw ekologicznych.