Spotkania

O współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Stowarzyszeniem Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz o organizacji X Krajowego Turnieju Sołtysów „Sołtys-Wąchock 2007”, z marszałkiem Adamem Jarubasem rozmawiał Feliks Januchta, prezes Stowarzyszenia.

O współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Stowarzyszeniem Sołtysów Ziemi Kieleckiej oraz o organizacji X Krajowego Turnieju Sołtysów „Sołtys-Wąchock 2007”, z marszałkiem Adamem Jarubasem rozmawiał Feliks Januchta, prezes Stowarzyszenia. O możliwości finansowego wsparcia Turnieju, Feliks Januchta rozmawiał także z Marcinem Perzem, członkiem Zarządu Województwa.

* * *


O możliwości współpracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka rozmawiał ze Szczepanem Skorupskim z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach.

O dopłatach do biletów ulgowych, wicemarszałek rozmawiał będzie z Dominikiem Dutkiewiczem, Prezesem Zarządu PKS Jędrzejów.

Wicemarszałek spotka się również z Janem Klamczyńskim, wójtem Gminy Szydłów.

Na zaproszenie wójta gminy Wilczyce wicemarszałek Zdzisław Wrzałka, 1 maja weźmie udział w regionalnej uroczystości religijno-patriotycznej Majówka 2007.

* * *


Marcin Perz, członek Zarządu Województwa spotkał się ze Stanisławem Szrekiem prezesem Stowarzyszenia Ochrony i Tradycji “Genius Loci”. Rozmawiano o możliwości pozyskania funduszy unijnych na rewitalizację obiektów klasztornych na Karczówce.

Wacław Woźniak, Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku Kielce był gościem Marcina Perza, członka Zarządu Województwa. 2 maja Marcin Perz odwiedzi szkoły noszące imię 4 Pułku Piechoty Legionów.

Dzisiaj spotka się również z ks. infułatem Józefem Wójcikiem z Suchedniowa.