Spotkania

Gościem marszałka Adama Jarubasa był Wojciech Furmanek, burmistrz Daleszyc.

Gościem marszałka Adama Jarubasa był Wojciech Furmanek, burmistrz Daleszyc. Rozmowa dotyczyła m. in. warunków na jakich samorząd województwa chce przekazać gminie zbiornik w Borkowie, a także pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. – Planujemy za pieniądze z UE przeprowadzić modernizację rynku w Daleszycach oraz rozbudowę Ośrodka Zdrowia. Wraz z fundacją „Czarodziejski Ogród” chcemy też zrealizować projekt rozbudowy i wyposażenia szkoły w Komórkach z przeznaczeniem tej placówki dla dzieci niepełnosprawnych  – powiedział po spotkaniu burmistrz Furmanek.

Natomiast z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie Markiem Tombarkiewiczem marszałek rozmawiał o inwestycjach planowanych do realizacji w staszowskim szpitalu.

Marszałek spotkał się również z wicestarostą pińczowskim Janem Moskwą i burmistrzem Włodzimierzem Badurakiem.

* * *

W Warszawie Marcin Perz, członek Zarządu Województwa uczestniczył w spotkaniu w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Rozmowy dotyczyły możliwości pozyskania inwestorów zagranicznych dla województwa świętokrzyskiego.